Fotos Campeonato Europa 2011 Pagina 1 de 1 Podium © Sound Body Kihaku 2015